Tomáš Císařovský

Nová díla v galerii od Tomáše Císařovského.

C Í S A Ř O V S K Ý Tomáš

(* 1962)

Na přelomu 70. a 80.let vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu v Praze, posléze byl absolventem pražské Akademie výtvarných umění. V současnosti se řadí mezi významné a uznávané malíře. Pro umělce je typická kombinace malby a doplňujícího textu stejně jako promyšlené užívání výrazných, mnohdy až neonových barev a bezčasého, nekonkrétního pozadí. Od devadesátých let patřil ke spolupracovníkům pražské Galerie MXM. Poprvé své obrazy vystavoval již v prvním ročníku na střední škole. Pak následovalo mnoho dalších výstav. Autor se pro inspiraci obrátil do období po druhé světové válce, prohloubil expresivní vyznění barvy v obraze a ještě více tak umocnil existenciální poselství své tvorby. Těžištěm jeho díla však stále zůstává figurální olejomalba, krajina a akvarela.

autor: admin XXL
21. 11. 2016

 Prodej obrazů - showroom - Galerie XXL
poslední články:
 SETKÁNÍ
SETKÁNÍ
 Tomáš Císařovský
Tomáš Císařovský