10 let Galerie XXL

Letos v roce 2013 v březnu slaví Galerie XXL desetileté výročí od založení.

Oslava 10letého výročí galerie se bude konat 22.3.2013 od 18:00 v Galerii XXL .
Součástí večera bude vernisáž výstavy Milana SALÁKA a Patrika HÁBLA - NEPŘETRŽITÉ NIC A PŘERUŠENÝ PROVOZ.

 

Galerie XXL oslaví své 10.výročí  v pátek 22.3. 2013 od 18:00 hodin. 

 

Součástí večera bude vernisáž  výstavy NEPŘETRŽITÉ NIC a PŘERUŠENÝ PROVOZ autorů Milana SALÁKA a Patrika HÁBLA.

 

 

Termín výstavy 22.3.- 3.5.2013

Místo GALERIE XXL   Říční 756 440 01  Louny.

Úvodní slovo pronese: Ladislav Paur, ředitel Galerie XXL

Doprovodný program: hudední vystupení skupiny Jazzies, soutěž o ceny, pohoštění

Výstavu pořádá:  GALERIE XXL

 

Galerie XXL slouží veřejnosti 10 let.  Záměrem vzniku projektu Galerie XXL bylo  posílit v Lounech kulturu, něčím, co městu ještě chybělo. Proto došlo k  vytvoření kvalitní výstavní síně v Lounech, která  představuje nejen umělce, kteří již patří k uznávaným osobnostem, ale i mladé a začínající autory.

 

Během 10 ti let působení galerie došlo k mnoha setkáním, jak na vernisážích, tak i na sympoziích s lidmi, jichž si mimořádně vážíme nejen my, ale celá společnost. Došlo k setkání umělců a široké veřejnosti z řad studentů, střední a seniorské generace, kde docházelo ke konfrontaci a komunikaci o přínosu současného umění.

 

Za dobu fungování galerie se můžeme pochlubit  řadou individuálních  i skupinových výstav, k současnému datu  počítáme 62 výstav, představili jsme přes 200 autorů, uspořádali celkem čtyři Sympozia Ústeckého kraje, několik odborných konferencí, přednášek a besed. Dva roky po sobě také fungovala letní výtvarná škola zřízená pod občanským sdružením, které vzniklo  z lidí pohybujících se kolem Galerie XXL.

 

Součást oslavy galerie je výstava NEPŘETRŽITĚ NIC a PŘERUŠENÝ PROVOZ

 

Patrik Hábl a Milan Salák

Srovnávací výstava tvorby Patrika Hábla a Milana Saláka nabízí bližší možnost porovnat poslední díla z dílen autorů, jejichž malířská tvorba ve svém počátku vyšla z naprosto protichůdných proudů. Zatímco Hábl v dobách jeho studií v devadesátých letech na pražské VŠUP inklinoval k lyrizujícímu a abstraktnímu pojetí obrazu, Salák byl a je vnímán jako představitel konceptuálního využití zobrazivé malby. V současné době by bylo možno tvorbu obou umělců vnímat opačně.

 

 

Historie Galerie XXL zde

Současnost Galerie XXL zde

Sdružení Galerie XXL zde

   autor: Tereza Brhlíková
20. 01. 2013

 Prodej obrazů - showroom - Galerie XXL
poslední články:
 SETKÁNÍ
SETKÁNÍ
 Tomáš Císařovský
Tomáš Císařovský