Sdružení GALERIE XXL

Sdružení bylo založeno pod oficiálním názvem „SDRUŽENÍ GALERIE XXL“ 15. července 2005, a to k podpoře a propagaci umění, zejména se zaměřením na umění výtvarné.

Posláním sdružení je organizovat výtvarné činnosti pro jednotlivce i skupiny, umělce i širokou veřejnost, vytvářet pro ně podmínky, vytvářet možnosti pro využívání prostor galerie, zabezpečovat provoz uměleckých zařízení a zařízení veřejného života a kultury, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační a osvětovou činností.
 sdržení Galerie XXL
Cíl sdružení vychází z jeho poslání, organizování uměleckých aktivit, jak na profesionální, tak také na amatérské úrovni. Jinými slovy, výtvarné umění pro každého. Každý může výtvarné umění přijímat, nechat ho na sebe působit, ale zároveň úplně každý může zkusit vzít štětec do ruky a najít v sobě skrytý talent nebo třeba jen nový způsob relaxace. Cílem je přinášet radost z malování i těm, kteří to dosud třeba ještě nezkusili, a nabídnout tak alternativu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, ale i zajímavé aktivity pro dospělé.

Za cíl si sdružení mimo jiné klade i podporu mladých,      začínajících umělců vytvářením podmínek pro jejich činnost, organizováním pravidelných sympózií, akcí, besed a vytvářením a zajišťováním podmínek pro kvalitní a originální tvorbu.

Jedním z hlavních projektů SDRUŽENÍ GALERIE XXL byl projekt malířských škol. Problémem však dnešní doby jsou finanční prostředky bez kterých tato vize se špatně realizuje. Prvotní nadšení členů po několikaletém sepisování žádostí o granty a dopisů o příspěvek na  činnost významným firmám a to bez úspěchu a odezvy  vystřídalo zklamání z nemožnosti realizovat prvotní záměr sdružení. I po změnách ve vedení a přijmutím nových členů, se situaci nikterak nezměnila a vše bylo a je o financích. Tak prakticky od roku 2012 se sdružení v činnosti nikam neposunulo a jak to bývá, zatím je to již o jednom člověku, který ještě věří, že ještě přijde jeho čas a noví nadšenci, kteří pomohou myšlenku a záměr opětovně oživit a uvést do praxe. Pokud to dovolí čas a prostředky, tak bych rád obnovil školu malování a sympózia, která měla velký ohlas a dost příznivců. V současné chvíli to zatím není možné.

Pokud máte zájem stát se členem SDRUŽENÍ GALERIE XXL či určitou měrou pomoci jak finančně a nebo svojí aktivitou, tak nás prosím kontaktujte na e-mailu: galeriexl@seznam.cz

autor: Ladislav Paur
07. 04. 2010

 Prodej obrazů - showroom - Galerie XXL
poslední články:
 SETKÁNÍ
SETKÁNÍ
 Tomáš Císařovský
Tomáš Císařovský