Sympozium GALERIE XXL

Sympozium Ústeckého kraje

ZÁMĚR SYMPOZIA

Namalovat krajinu Ústeckého kraje pohledem současných výtvarníků, kteří jsou  pro současnou výtvarnou scénu uznávanými autory, tato díla poté vystavit v galeriích Ústeckého kraje a nabídnout tuto možnost i dalším institucím. Tím dojde k seznámení široké veřejnosti s tvorbou současných autorů a k reprezentaci malby na veřejných místech.

JAK PROJEKT VZNIKL

Tento projekt vznikl na základě skutečnosti, že mnozí návštěvníci galerie poukazovali na to, že v dnešní době se již nemaluje krajina, a snad i na to, že současní malíři nedokážou krajinu namalovat. Tento podnět stačil k tomu, aby sdružení oslovilo několik umělců s nabídkou zúčastnit se sympozia s tématem namalovat krajinu dle současného pojetí a zároveň vnímání autora. A tak vznikl první ročník, na nějž již navázalo několik dalších.

CÍL PROJEKTU

Tvorba obrazů současnými umělci a následná prezentace nejširší veřejnosti, důraz bude kladen především na mladou generaci. Propagace současného výtvarného umění. Propagace Ústeckého kraje a jeho bohatství. Podpora volnočasových aktivit – můžu malovat i já? – napříč generacemi.

 

Sympozium Ústeckého kraje 2006 (fotogalerie ze sympozia 2006)
Sympozium Ústeckého kraje 2007 (fotogalerie ze sympozia 2007)
Sympozium Ústeckého kraje 2008 (fotogalerie ze sympozia 2008)
Sympozium Ústeckého kraje 2009 (fotogalerie ze sympozia 2009)

 

Katalog: Sympozium Ústeckého kraje 2006–2008

Zde vám nabízíme zdarma ke stažení Katalog: Sympozium Ústeckého kraje 2006-2008.

 

Katalog obrazů ze sympozia s komentářem
Autoři: Ak. mal Pesch Miroslav, Ak. mal Perič Milan, Ak. mal Mach Jan, Ak. mal. Farka Lubomír, Ak. mal. Bradáček Lukáš, MgA Zvěřinová Lenka, MgA Chloupa Martina, MgA Vlček Jan, MgA Valečka Jaroslav, Ing. Straka Michael a Cirmaciová Denisa

Katalog: Sympozium Ústeckého kraje 2009

Zde vám nabízíme zdarma ke stažení Katalog: Sympozium Ústeckého kraje 2009.

autor: admin XXL
07. 04. 2010

 Prodej obrazů - showroom - Galerie XXL
poslední články:
 SETKÁNÍ
SETKÁNÍ
 Tomáš Císařovský
Tomáš Císařovský