Spěváček Jan

Spěváček Jan

kategorie autora: akademici

díla umělce »  Nar. 8.9.1973 v Teplicích 1994 – 2000      Fakulta Výtv. Umění v Brně, ateliér fig.malby prof. ak. mal. Jiří Načeradský 1988 – 1992      Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově 1992 – 1994      Výtvarná škola Václava Hollara Od 2000           Svobodné povolání. Žije a pracuje v Brně  Jan Spěváček (1973) absolvoval Fakultu  výtvarných umění v Brně v ateliéru  prof. ak. mal. Jiřího Načeradského, což lze považovat za garanci řemeslně zvládnuté malby. Po letech jeho malířské zkušenosti dozrály v mistrovství malíře vodních scenérií, které pojednává jak v meditativním duchu, tak jako plochu pro groteskní setkání vodních živočichů.            Obrazy/díla autora nabízené v Galerii XXL

Celkem banální setkání - Jan Spěváček

Celkem banální setkání

Jan Spěváček

Celkem banální setkání

Jan Spěváček

 • Technika: olej
 • Rozměr: 105 x 130 cm
 • Popis: malba
 • prodejné
Satelitní samci - Jan Spěváček

Satelitní samci

Jan Spěváček

Satelitní samci

Jan Spěváček

 • Technika: olej
 • Rozměr: 55 x 75 cm
 • Popis: malba
 • prodejné
Podzimní odpoledne - Jan Spěváček

Podzimní odpoledne

Jan Spěváček

Podzimní odpoledne

Jan Spěváček

 • Technika: olej
 • Rozměr: 75 x 100 cm
 • Popis: malba
 • prodejné
Neposedná večeře - Jan Spěváček

Neposedná večeře

Jan Spěváček

Neposedná večeře

Jan Spěváček

 • Technika: olej
 • Rozměr: 55 x 75 cm
 • Popis: malba
 • prodejné
Bublanina - Jan Spěváček

Bublanina

Jan Spěváček

Bublanina

Jan Spěváček

 • Technika: olej
 • Rozměr: 100 x 135 cm
 • Popis: malba
 • prodejné
Orion - Jan Spěváček

Orion

Jan Spěváček

Orion

Jan Spěváček

olej na plátně, 2008

 • Technika: olej
 • Rozměr: 145 x 120 cm
 • Popis: malba
 • prodejné
 

CV / Životopis autora

Jan Spěváček (1973) absolvoval Fakultu  výtvarných umění v Brně v ateliéru  prof. ak. mal. Jiřího Načeradského, což lze považovat za garanci řemeslně zvládnuté malby. Po letech jeho malířské zkušenosti dozrály v mistrovství malíře vodních scenérií, které pojednává jak v meditativním duchu, tak jako plochu pro groteskní setkání vodních živočichů.

Převážná část Spěváčkova malířského úsilí souvisí s krajinomalbou. Rozvíjí ji současným způsobem, poučen například abstraktním expresionismem nebo tradiční čínskou malbou. Významnou měrou vstřebává i duchovní rozměr minimalismu.. Důležitým článkem jeho práce je uplatňování sebereflexe a sebeanalýzy,  což ovlivňuje výrazně koncepční cykly.    

V devadesátých letech se věnoval vodním hladinám melancholického obsahu. Ty měly navozovat symbolický klid a meditativní ladění. Autorovou snahou bylo nořit se do nitra bytosti a skrze transcendenci vjemu pochopit poselství této inspirace. Tuto cestu do středu bytosti  uplatnil též na přelomu tisíciletí. V cyklu se symbolem slunečnic, nazvaném „Jiné hlavy“, redukoval smyslovou formu ve prospěch koncentrované duchovní složky použitím převážně minimalistických prostředků. Výrazným ponaučením mu byl vliv japonských zenových zahrad .

V posledních letech autor odstoupil od své niternosti a představil se širší veřejnosti cyklem  divokých kačen v konfrontaci s umělými dětskými kačenkami, zastupujícími umělou průmyslovou inteligenci, či chcete-li, paralelu k naší lidské „televizní“ kultuře. Cyklus je expresivnější, groteskní, radostivý, více sociální a ukrývá v sobě významy čitelné i laické veřejnosti.

Přestože Spěváček není expresivním malířem ve své nátuře, začal rozvíjet tuto polohu malby jako výraz energie života. Ani zde však nezapře sklon ke kontemplaci. Zajímá ho energie v tahu štětcem či lince. Nepřímo tak lze vysledovat jeho vztah k filozofii a malbě Orientu. Energetické vyznění jeho posledních obrazů je výzvou, pramenící z velkých formátů  a  sledováním tématické posloupnosti. Spěváček se uchyluje k razantnějším tahům, občas graduje bravuru své malby až na samou hranici sémantického vyjadřování. Voda (barva) na plátně opravdu stéká a kde se objevuje na vodní hladině šplouchnutí, tam Spěváček barvu z kelímku opravdu vyšplíchne. Na obrazech se  prolínají rozlité plochy barev se stékajícím lazurním zrcadlením a  stříkající kapky jsou skutečnou stopou po dopadu barvy. Na divákovy smysly působí elementární materiální charakteristikou. 

Vody zabydluje decentním způsobem drobnými živočichy. Vícevrstevnatým přístupem se snaží definovat vztah živel – živočich. Žabám a vážkám podsouvá lehce nestandardní chování, které je poselstvím, podněcujícím pozorného diváka k úvahám.

Všechny cykly, kterými se zabýval, směřují dříve či později k tomuto meditativnímu vyústění, kde je Spěváček opravdu niterně svůj. Je to místo, kde se z různých pohledů dotýká „uvědomění se“ jako vrcholu projeveného života. Konkrétní životnost v různých formách personifikuje do obrazů s živočichy reflektujícími nastalou situaci, ať už je to individuální záblesk vědomého činu, nebo pudové jednání více jedinců.  Spěváček si přestává klást verbální otázky, ale začíná otázky nahlížet. A komplexnost tohoto obrazového vnímání a tázání se je i způsobem poznávání a odkrývání. Figurální stafáž, která se objevila na jeho meditativních hladinách, je vyjádřením intelektuálních potřeb všech bytostí, jak těch umělých (žlutých kačenek-hraček, jimž přikládáme vědomí), tak přirozeně i původních živých tvorů. Život je zde předkládán jako otázka po dění a smyslu, ale též  jako zákonitá tendence a potence tvořícího se vesmíru.

 

 

MgA. Jan Spěváček

Nar. 8.9.1973 v Teplicích

1994 – 2000      Fakulta Výtv. Umění v Brně, ateliér fig.malby prof. ak. mal. Jiří Načeradský

1988 – 1992      Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově

1992 – 1994      Výtvarná škola Václava Hollara

Od 2000           Svobodné povolání. Žije a pracuje v Brně

 

        

 

 

 

 

Přehled výstav

Účast na výstavách:

2012    Brno- Ostrava, Ostrava Brno, Reduta, Brno

2012    Stuckist: Elizabethan Avant-Garde, Bermondsey Project, London

2012    Stuck in the Castle,  Zámek Letovice

2011    Kromě Alenky-říše za zrcadlem, Reduta, Brno

2011    Časem do zdi, Dolní brána, Prachatice

 

2011     Kromě Alenky-říše za zrcadlem, galerie Orlovna, Kroměříš

2011     Enemies of Art, London, Lauderdalehouse

2011     Prague Stuckists, Chrudim, výstavní síň

2010     Prague Stuckist, Praha, galerie 21. století          

2009     Načeradského jedenáctka, Dolmen Praha

2009     Accrochage, galerie Vltavín, Praha

2009     Aperto!, Dolmen – Opatovická, Praha

2009     Hradní štace (Šternberk, Ostrava)

2009     Art Prague, Mánes, Praha

2008     Uvízli v listopadu, Dolmen Brno

2008     Art Prague, Mánes

2007     Lesalonrecoit, Toulouse, Francie

2007     Art Prague, Mánes

2007     Uvízli v listopadu, Topičův salon, Praha

2007     Amaro jilo, Dům umění města Brna

2006     Krásný nový svět, Galerie U dobrého pastýře, Brno, J. Načeradský a žáci

2005     Mezinárodní trienále tvorby mladých výtvarníků, GVU, Hodonín

2003     Figurama, Vídeň, Universität für angewandte Kunst

            Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová

            Mainz, Fachhochschule Mainz

            Brno, FaVU VUT

2003     J. Načeradský a absolventi, Muzeum V. Preclíka, Bechyně

2002     Skoč do zdi, Brno, Nová radnice

2000     Diplomanti FaVU, Brno, ul. Skrytá

1998     Projekt Múúúzium, klášter v Louce u Znojma

1998     Dveře vesmíru dokořán,Vaňkovka, Brno

1998     Kalendář BH, Besední dům Brno

1998     Obrazy jako živé, galerie U kamene, Cheb

1997     Plenér FaVU a AVU, Dům mládeže, Telč

1996     Studenti, BVV Invex, Brno

1996     Opravdické obrazy, galerie JNJ, Praha

1995     sympózium Opravdické obrazy, Sýpka

 

Samostatné výstavy:

2013    Brno , galerie Platinium

2012    Ostrava –Brno, galerie Jáma, Ostrava (s Orlitou)

2012    Bratislava, galerie Guba,  Brbaguba v 2013 ještě trvá

2012    Vyškov, Hřbitovní kostel, Necákej a nebublej!  (s chotí)

2012    Brno, Foyer Městského divadla Brno, Větrání depozitu

2011    Praha, DV galerie. Necákej a nebublej! (s chotí))

 

2011     Praha, DV galerie. Necákej a nebublej!

2011     Ostrava, galerie Magna, Neklidné noci

2010     Praha, galerie 21. století, Zaplaveno

2010     Praha, gal.Dolmen, Nad hladinou to roztočíme.

2009     Kestřany, Tvrz, Divokým štětcem.

2009     Opava, sv. Václav při domu umění, Žabí satori.

2009     Zámek Blatná

2009     Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

2009     Dolní brána, Prachatice, Evoluce není nuda

2008     galerie XXL, Louny

2008     galerie Dolmen Praha, Evoluce

2008     Galeryje 9, Brno

2007     Vaňkovka – Slévárna, Hladiny

2007     galerie Vltavín, Praha, Necákej!

2007     galerie Dolmen, Brno, Prchavé okamžiky

2007     galerie U Jákoba, Opava, kresby

2006     galerie Dolmen, Brno, Necákej!

2005     foyer Městského divadla, Brno

2005     Galerie mladých, Brno, Esoterika vjemu

2004     galerie Hlinky, Brno, Hlavy hlavy

2004     galerie Provas, Brno, kresby

2003     Galeryje 9, Brno, Akt-uální kresba J. S.

2002     Galeryje 9, Brno, Jiné hlavy

2002     Galerie Záviše z Falkenštejna, Praha, Ráhnoví našeho klidu

2002     knihkupectví Spolek, Brno, Malé setkání

2000     galerie U Synků, Hustopeče, Rozjímání

1999     klub Neftalim, Brno, Ve skalách a na hladině

1999     Café Nobles, Brno, Na palouku

1999     Rekondice, Brno, Hladiny a prostor hlubokého nemyšlení

1998     Rekondice, Brno, Krajiny

a další…

 

Jan Spěváček - díla prodaná, neprodejná a ve sbírkách

První linie - Jan Spěváček

První linie

Jan Spěváček

První linie

Jan Spěváček

olej na plátně

 • Technika: olej
 • Rozměr: 95 x 200 cm
 • Popis: malba
 • prodáno
Svítání - Jan Spěváček

Svítání

Jan Spěváček

Svítání

Jan Spěváček

olej, plátno, 2008

 • Technika: olej
 • Rozměr: 60 x 110 cm
 • Popis: malba
 • prodáno
INVAZE - Jan Spěváček

INVAZE

Jan Spěváček

INVAZE

Jan Spěváček

OLEJ, PLÁTNO, 2008

 • Technika: olej
 • Rozměr: 70 x 100 cm
 • Popis: malba
NA PLÁŽ - Jan Spěváček

NA PLÁŽ

Jan Spěváček

NA PLÁŽ

Jan Spěváček

olej, plátno, 2008

 • Technika: olej
 • Rozměr: 65 x 100 cm
 • Popis: malba
 • prodáno
S rozvahou - Jan Spěváček

S rozvahou

Jan Spěváček

S rozvahou

Jan Spěváček

olej na plátně 2007

 • Technika: olej
 • Rozměr: 105 x 150 cm
 • Popis: malba
 • prodáno
Benátky - Jan Spěváček

Benátky

Jan Spěváček

Benátky

Jan Spěváček

olej na plátně 2007

 • Technika: olej
 • Rozměr: 140 x 170 cm
 • Popis: malba
 • prodáno
Kapky na hladině - Jan Spěváček

Kapky na hladině

Jan Spěváček

Kapky na hladině

Jan Spěváček

 • Technika: olej
 • Rozměr: 50 x 70 cm
 • Popis: malba
 • prodáno
Ledový kruháč - Jan Spěváček

Ledový kruháč

Jan Spěváček

Ledový kruháč

Jan Spěváček

 • Technika: olej
 • Rozměr: 100 x 145 cm
 • Popis: malba
 • prodáno
 
 Prodej obrazů - showroom - Galerie XXL
poslední články:
 SETKÁNÍ
SETKÁNÍ
 Tomáš Císařovský
Tomáš Císařovský